Küldetésnyilatkozat

Átfogó cél-, és küldetésnyilatkozat:

A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár mindenki számára elérhetővé teszi azokat a dokumentumokat, az információkat és a kreatív képzelet alkotásait, amelyek:

– segítik a kulturális és gazdasági tevékenységek hatékony végzését,

– támogatják a színvonalas oktató-nevelő munkát,

– lehetőséget teremtenek az olvasáshoz, művelődéshez, mint az élet fontos tevékenységéhez,

– eljuttatják és tudatosítják az érdeklődésüknek megfelelő információt és elősegítik annak használatát.

Segítjük az esélyegyenlőség megteremtését, biztosítjuk olvasóink igényeinek magas színvonalú kielégítését a nemzeti könyvtári hálózaton keresztüli (ODR) dokumentumok és adatforrások elérésével.

 

Céljaink:

 1. Kiváló minőségi szolgáltatást nyújtunk.
 2. Elvárásaiknak megfelelően térítés ellenében értéket kínálunk.
 3. A könyvtári, az olvasói igények megállapításánál a fenntartó, az önkormányzati képviselők, a helyi szervezetek, az olvasók javaslatait is kikérjük.
 4. Nagy figyelmet fordítunk azokra, akik iskolázottságuk szintje, faji hovatartozásuk és fogyatékosságuk miatt egyéni törődést, gondoskodást igényelnek.
 5. Különféle fórumokon (önkormányzati beszámolók, rendezvények, médiák híradásain keresztül) számolunk be tevékenységünkről.
 6. A könyvtár helyiségei tiszták, belső környezete barátságos, hangulatos, rendezvények, könyvtári foglalkozások és különféle összejövetelek számára is alkalmas.
 7. Külön olvasóterem áll a felnőttek és a gyermekek rendelkezésére.
 8. Nagy gondot fordítunk a meglévő infrastruktúra (épület és a berendezések) felújítására, karbantartására.
 9. A sokszínű szolgáltatásokhoz korszerű technikai eszközöket, szoftvereket biztosítunk, amelyek bővítése, megfelelő állapotban történő tartása elsőrendűen fontos feladatunk.
 10. A könyvtár állományalakító munkája az olvasói igények és a pénzügyi lehetőségeink függvénye.
 11. A dokumentumállományunk áttekinthető és érthető szakrendben kölcsönözhető, jól használható és kutatható.
 12. A speciális érdeklődésű könyvtári látogatók rendelkezésére állnak különgyűjteményeink.
 13. Az állományban való tájékozódást személyes felvilágosítással, tájékoztatással vagy a katalógusok igénybevételével segítjük.
 14. A könyvtár állományában meglévő, de kölcsönzés alatt álló könyvekre igény szerint előjegyzést veszünk fel, és annak beérkezése után értesítjük az olvasót.
 15. Elsőrendűen fontos feladatunknak tartjuk az információkhoz történő szabad hozzáférés biztosítását.
 16. Könyvtárunkban az Internet használatával biztosítjuk a magasabb szintű információkhoz való jutást, a szakirodalmi és egyéb információk fogadását, cseréjét és közvetítését és a katalógushasználatot.
 17. A napilapok, folyóiratok szerzeményezése a használói igény és a költségvetési keretösszeg következménye.
 18. Munkatársunk több diplomával rendelkeznek, megfelelően képzettek, felkészültek, szolgálatkészek és udvariasak.
 19. Beosztásuknak megfelelően rendszeresen továbbképzéseken, tanfolyamokon vesznek részt.
 20. Könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítése érdekében különféle rendezvényeket szervezünk, és az olvasást, írásbeli kultúrát támogató szervezetekkel is együttműködünk.
 21. Beteg és idős olvasóink részére igény alapján a szolgáltatásainkat házhoz visszük.
 22. Az olvasói igények kielégítésének alapja a minőségi szolgáltatás.