Részlegeink

Felnőtt részleg

A könyvtárba belépve a felnőtt részlegbe juthat az olvasó. A kölcsönző pultnál fogadjuk a látogatókat. A könyvtárosok szívesen adnak felvilágosítást a betérőknek szóban, telefonon és elektronikus úton, segítenek választ keresni a legkülönfélébb kérdésekre. Rendszeresen ajánlják a legújabb dokumentumokat, meghallgatják az olvasók véleményét. A kölcsönző pultnál lehet irodalomkutatást és könyvtárközi kölcsönzést is kérni kérni.

Könyvtárunk virtuális olvasótermében jelenleg négy számítógép várja az internetezőket. A vakok és gyengén látók segítségét szolgálja az az európai uniós forrásból beszerzett számítógép, amely szkennerrel és speciális felolvasó szoftver segítségével képes a szöveget hanggá átalakítani. Igény szerint vállalunk nyomtatást, szkennelést, CD-írást. Jól felkészült munkatársak segítik az eligazodást az informatika világában.

A folyóiratos polcokon friss újságokkal és folyóiratokkal várjuk az érdeklődőket. Az olvasóteremben mintegy száz kiadványt lapozgathatnak. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szerezzük be a szakfolyóiratok és határon túli kiadványok többségét.

A szabadpolcos állományrészben az érdeklődők kötetlenül válogathatnak a szép-, és szakirodalmi könyvek között. Elkülönített polcra kerültek a romantikus regények, illetve a krimik és kalandregények.

Az idegen nyelvű szépirodalom külön polcon került elhelyezésre.

A kézikönyvek használatára, tanulásra, jegyzetelésre, helyben olvasásra az olvasóterem biztosít lehetőséget.

 

Ifjúsági részleg

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár egyik részlegeként működik a Gyermekkönyvtár. A gyermekrészleg kialakítására az adott lehetőséget, hogy 1968-ban a könyvtár nagyobb épületbe költözött.  A gyermekkönyvtár kiemelt fontosságú célja az iskolai munka segítése.
1978-tól a Tanítóképző Főiskola könyvtár szakkollégistáinak gyakorlata is itt zajlott. Az iskolai szünetben szünidei foglalkozások, olvasótáborok színesítették a Gyermekkönyvtár munkáját.

1983-ban költözött jelenlegi helyére a könyvtár. Az ifjúsági részleget 13.163 kötettel a mintegy 100 m2-es galérián elkülönítve helyezték el, de a kölcsönzés a felnőtt-részlegben – azzal közösen – történik.

A könyvállomány szabadpolcon került elhelyezésre. A könyveket szépirodalomra és szakirodalomra tagolva, életkori csoportosításban találhatják meg olvasóink. Óvodásoknak kisiskolásoknak a képeskönyvek,  mesék, történetek, míg a 10 éven felülieknek az ifjúsági szépirodalom és ifjúsági szakirodalom ajánlható. A foglalkoztató közelében helyeztük el a kézikönyvállományt. Az itt elhelyezett asztaloknál lehet böngészni, jegyzetelni, kutatni. A barátságos hangulatot könyvkiállításokkal, aktuális dekorációkkal fokozzuk.

1986-tól a Gyermekkönyvtárban már két főállású gyermekkönyvtáros dolgozott. Feladatuk a megnövekedett számú gyermekolvasók igényeinek kielégítése, különböző foglalkozások, különféle rendezvények szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás más intézményekkel. A tanév kezdetekor az oktatási intézményeket végigjárva felmérték az igényeket. A pedagógusokkal történő előzetes egyeztetés alapján a legszélesebb témakörben vállalunk foglalkozásokat (pl. könyvtárhasználati, irodalmi, történelmi, környezetismereti, helyismereti témában). Foglalkozásainkon helyet kap a mese, a bábozás, a zenehallgatás, a játék, a rajzolás, a hajtogatás is a kézikönyvhasználat mellett. A feladatokat mindig az életkori sajátosságoknak és a csoport igényeinek megfelelően alakítjuk ki. Az iskolai könyvtárakkal együttműködve képesek vagyunk az ifjúság olvasói igényeit színvonalasan kielégíteni. A könyvtári munkán túl is ápoljuk kapcsolatainkat a társintézményekkel (pl. zsűrizés, rendezvények látogatása, stb.). Már óvodásoknak is rendszeresen tartunk játékos foglalkozásokat. Különösen nagy súlyt fektetünk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.

A pataki gyerekek mellett a környező településekről is sokan veszik igénybe sokszínű szolgáltatásainkat. A beiratkozott 14 éven aluli olvasók száma is folyamatosan emelkedik. Pályázati támogatásokból tudunk színvonalas rendezvényeket rendezni. Évről évre nagy az érdeklődés mesemondó- és szavalóversenyeink iránt. Író-olvasó találkozókat, rendhagyó órákat tartanak neves előadóink (pl. Dr. Csorba Csaba, Balogh Béni, Weinrauch Katalin és mások).

1998 óta a gyermekek is rendszeresen igénybe vették térítésmentes számítógépes szolgáltatásainkat is (internet, CD-ROM használat). Mára a gyermekkönyvtári állomány is számítógépre került, így mind a kölcsönzés, mind a katalógushasználat interneten keresztül biztosított.

Az a gyermek, aki gyermekkorától rendszeresen látogatja a könyvtárakat, felnőttként is igényelni fogja a kultúra jelenlétét, nyitott lesz a fejlődésre. Az alapok lerakására már kicsiny gyermekkorban szükség van, erre jó lehetőséget teremthet a korszerű Gyermekkönyvtár.