Könyvtárhasználati szabályzat

Minden könyvtárhasználó jogosult A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

Az intézmény látogatója térítésmentesen veheti igénybe az alábbi alapszolgáltatásokat: könyvtárlátogatás, a dokumentumok helyben olvasása, katalógusok használata, információ a könyvtárról.

Az intézmény egyéb szolgáltatásai beiratkozással vehetők igénybe. Regisztráláskor a könyvtárhasználónak igazolnia kell személyazonosságát, igazolvánnyal vagy jogosítvánnyal. A személyes adatokban történő változást kérjük jelenteni a könyvtárba. Az olvasó a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartásáért.

könyvtárhasználati (tagsági) díj egy évre (365 nap): 800 Ft.
Térítésmentes a könyvtárhasználat az 1997. évi CXL Törvény 100.§. 1 bek. /b. pontja, valamint 6/2001.(I.17.) sz. Korm. rendelet alapján: a 16 éven aluliaknak, a múzeumi, levéltári, közművelődési dolgozóknak, a fogyatékosoknak, munkanélkülieknek, rendszeres szociális segélyben részesülőknek, nyugdíjasoknak, valamint a 2001. évi LXII Tv. 4. § alapján a szomszédos államokban élő magyaroknak magyar igazolvány felmutatásával.
50 % kedvezményt biztosítunk: az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli középiskolai tanulóknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógusoknak.
Az első olvasójegy ingyenes, pótlása 100 Ft/db.

Alkalmanként 9 kötet könyvet kölcsönzünk 3 hétre.
A dokumentumokat óvni kell minden rongálódástól, és a kölcsönzési határidő lejárta előtt vissza kell szolgáltatni.

kölcsönzési határidő max. 2 alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kölcsönzésben lévő könyvre előjegyzés nincs. Hosszabbítást lehet kérni személyesen, levélben, interneten vagy telefonon.

A határidőn túl visszahozott dokumentumokért 5 Ft/dokumentum/nap késedelmi díjat számítunk fel.

A kölcsönzött dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó az okozott kárt az alábbiak szerint térítheti meg:

– az elveszett könyvet a mű ugyanazon kiadású példányával,

– beszerezhetetlen dokumentum esetében a kötet jelenlegi értékének megfizetésével.

Térítéses szolgáltatások:

folyóiratok kölcsönzési díja: 100 Ft/ hét

fénymásolás: 25 Ft/ oldal,

számítógépről szöveg nyomtatása: 35 Ft/oldal,

szkennelés: 100 Ft/ oldal,

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, lexikonok, bekötött folyóiratok, bibliográfiák csak helyben használhatók.

A könyvtár állományában meglévő, de kölcsönzés alatt álló dokumentumokat igény szerint az olvasó kérésére előjegyezzük, és annak beérkezéséről értesítést küldünk.

Az állományunkból hiányzó dokumentumokat az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés formájában (Országos Dokumentumellátási Rendszer) más könyvtártól megkérjük. Az igénybevétel esetleges költségei az olvasót terhelik.

Értesítés: elektronikus úton ingyenes.

A könyvtár nyitva tartása

Hétfőtől – péntekig: 9 órától 17 óráig,

Szombaton: 9 órától 12 óráig.

Nyári nyitva tartás:    Hétfőtől – péntekig: 9 órától 16 óráig.

A könyvtárhasználati előírásokat megszegő olvasótól az intézmény a használat jogát megvonhatja.